برچسب: Google Docs

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

ساخت سیستم ویراستار گرامر با هوش مصنوعی توسط گوگل

یکی از مشکلات نوشتن وجود غلط های املایی و گرامری است که در صورت استفاده از رایانه و تلفن همراه این غلطها افزایش پیدا می کنند. شرکت گوگل برای حل این مشکل سرویس جدیدی جهت بررسی غلط های املایی ایجاد کرده که به سرویس گوگل داکس اضافه شده و در هنگام نوشتن، متن را از نظر گرامر و غلطهای املایی را به وسیله...